Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR:


1.1 SATICI 

Unvanı: İncelen Bilişim Hizmetleri / Kemal İNCELEN
Adresi: Tandoğan Mahallesi 155. Sokak 16/A 06930 Sincan/ANKARA
Telefon: +90 312 231 01 88 
Faks: +90 312 231 01 87
E-Posta: incelen@yandex.com


1.2 ALICI 

Adı/Soyadı/Unvanı:  ..........
Adresi: ..........
Telefon: ..........
E-Posta: ..........

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak satış ve teslim ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL BİLGİLERİ: 

Ürünün; adı, modeli, Ürünün Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir. 

3.1 Ürün Adı : ..........
3.2 Ürün Modeli : ..........
3.3 Adedi : ..........
3.4 Satış Fiyatı (KDV dâhil) : ..........
3.5 Kargo Ücreti : ..........
3.6 Anlaşmalı Kargo Firması : ..........
3.7 Ödeme şekli : ..........
3.8 Teslimat Adresi : ..........
3.9 Teslim Edilecek Kişi : ..........
3.10 Fatura Adresi : ..........

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER 

4.1 ALICI, internettenalalim.com internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, ürünün hazırlanarak teslim edilmesine ilişkin ön bilgilerini okuyup, satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder. ALICI iş bu sözleşme öncesinde kendisine elektronik ortamda gönderilen Ön Bilgiler Formunu teyit ettiğini taahhüt eder. Ayrıca Ön Bilgilendirme Formunda verilen bilgilerin kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruması için ticari amaçla verilmektedir.

4.2 ALICI, SATICI’nın internet sitesi üzerinde yer alan birtakım uygulamalar ile kredi kartı (Master, Visa) veya banka havalesi, üye olmaları şartı ile kapıdan ödeme aracılığı ile ödeme yapabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil kredi kartı hesabından ve/veya havale ile ödemenin tam ve eksiksiz olarak satıcının hesabına ulaştığı zamandır. Sınırlı sayıda üretilen ürünlerin satışında ödemeyi gerçekleştirme zamanı dikkate alınmaktadır. İşlem sırasında ödeme işlemi ilk tamamlanan kullanıcıya öncelik tanınmaktadır.

4.3 Sözleşme konusu ürün, Siparişin işleme alınması tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ALICI’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 

4.4 İş bu Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka 3. bir şahsa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi ve/veya şirketin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde bekletilmiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan tüm giderler ALICI'ya aittir.

4.5 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.6 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, tüketici tarafından seçilen tasarım modelinde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 

4.7 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde ücretini ödemesi ve/veya SATICI’ya ürünü geri göndermesi zorunludur. İş bu sebeple tüm nakliye masrafları ALICI’ya aittir. Ayrıca Ürünün bu aşamada kullanılması, yıpranması veya zarar görmesi halinde sorumluluk ALICI’ya aittir.

4.8 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, ödemeyi yaptığı şekilde kendisine iade edilir.

4.9 Mal, Siparişin hazırlanması bittikten sonra SATICI tarafından anlaşmalı kargo şirketine, ALICI’ya gönderilmek üzere teslim edilir. Şayet internettenalalim.com internet sitesinde satışta bulunan ürün tamamen özel tasarım olan ve sınırlı sayıdaki ürünlerden ise, stoklardaki güncellemelere rağmen elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmesi durumunda derhal siparişi veren ALICI’ya elektronik posta yolu ile bildirilir. ALICI’nın talebine göre siparişin tedarik edilmesi beklenebilir, değiştirilebilir ve/veya haklı bir sebep olması halinde SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

4.10 ALICI, Ürünü kargodan teslim alırken paketin hasarlı olduğunu tespit etmesi durumunda, kargoyu kabul etmeyerek tutanak tutturulmalıdır. ALICI, durumu hemen elektronik posta yolu ile SATICI’ya iletmeli ve tutanağı SATICI’ya göndermelidir. Bu halde satıcı sorunu giderip en kısa zamanda ALICI’ya geri dönüş yapacaktır.

MADDE- 5 CAYMA HAKKI: 

5.1 ALICI’nın malı teslim aldığı günden itibaren on dört gün (14 GÜN) içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin aldığı ürünü iade etmek şartı ile sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımını sebebi ile malın SATICI’nın anlaşmalı KARGO firması ile 14 gün içerisinde satıcı ve sağlayıcıya gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkının kullanımına ilişkin ürün iade kargo bedeli ALICI tarafından tahsil edilir. Cayma hakkının kullanılacağına dair bildirim iş bu süre içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yeterlidir. Yazılı bildirim elektronik ortamda yapılabilir.

5.2 İade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilen iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. SATICI, 10 gün içerisinde ürün bedelini, ALICI’nın ödediği şartlarda iade edecektir.

5.3 internettenalalim.com internet sitesinden satın alınan ürünlerin ayıp sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa ALICI tarafından iade edilen ürünü SATICI malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum ALICIYA yazılı olarak bildirilir. SATICI’nın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirmemesi durumunda ALICI derhal mail yolu ile bilgilendirilir ve bu takdirde para iadesi 10 gün içinde yapılacaktır.

5.4 ALICI’nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI tarafından ya da SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
5.5 İade Prosedürü: Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir. Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. KrediKartı ile alınmış ürünün iadesi durumunda internettenalalim.com banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. 

5.6 Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. 
5.7 KKTC ve yurtdışı gönderilerinde, ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. 

5.8 İş bu sözleşme dahilinde; ALICI’nın istekleri ve açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Alıcı’nın kendi istek ve arzusuna göre tasarlanan ve/veya kendi istediğine göre hazırlanan tüm ürünler ve niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürünlerde, Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerde, Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde ve malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlarda, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilme ilişkin hizmetler ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılmaz.

5.9 Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. 

5.10 Taraflar arasında temerrüde ilişkin hükümler Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

MADDE- 6 UYUŞMAZLIK HALİNDE BAŞVURULMASI GEREKEN MAKAM VE YETKİLİ MAHKEME

6.1 İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikayet ve itirazlarını, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve/veya diğer yönetmelik, tüzük ve tebliğlerde belirtilen parasal sınırlar dikkate alınarak, ALICI’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya yetkili Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. 
İşbu mesafeli satış sözleşmesi 11/18/2014 tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş elektronik ortamda onaylanmış ve bir nüshası elektronik ortamda ve ALICI’ya iletilmiştir.